Slipning

MIKRO SLIPNING


Vi har satt ihop ett paket med sliputrustning som passar perfekt för att ta bort defekter och skapa en mjuk radie i svetstån mellan svetsen och grundmaterialet. Slipningen ger typiskt en livslängdsökning runt fyra gånger baserat på en större radie och en defektfri övergång.

Weld-Hit erbjuder slipmaskiner och roterande filar för att enkelt skapa en defektfri radie på typiskt 2 mm i svetstån.


Det lilla formatet gör det möjligt att bara slipa i de punkter där det verkligen behövs. De lilla diametern på de roterande filarna gör att man kommer åt att slipa där det behövs, i rätt riktning och utan att slipa bort så mycket material. Det är bra för produktivitet och arbetsmiljön då det håller nere mängden spånor. Den höga hastigheten på ger också en bra ytfinhet vilket också bidrar till ännu bättre utmattnigegenskaper. För applikationer utsatt för höga korrosion bidrar radien dessutom till bättre färgtäckning och på de sättet en bättre färgtäckning och mindre korrosionsutmattning

ACCEPTANSKRITERIER


Radien i svetstån är välkänd som det  viktigaste geometriska kravet för att minska spänningskoncentrationen och öka livslängden. Radiekravet, r, har används i Volvo Standarder  de senaste 10 åren och har även inkluderats i annex C till ISO 5817 som täcker utmattnignskrav.


Ett rekommenderat kvalietskrav för en slipad svetstå är en defektfri slipyta och en tåradie på 2 mm. Även ett djup på 0.2 till 0.4 mm rekomenderas för att komma ner i plåten och säkra att eventuella bindfel (clod-laps) i svetstån avlägnas. 
 
 
 

Roterande filar


Vi erbjuder följande roterande filar med högkvalitativa karbidspetsar.


- 5003: diameter 3 mm, längd 38 mm

- 5004: diameter 4 mm, längd 50 mm

- 5005: diameter 5 mm, längd 50 mm

- 5006: diameter 6 mm, längd 50 mm


Vår rekommendation är diameter 4 mm för en bra balans mellan produktivitet och livslängdsökning


Vi erbjuder bra paket med slip, roterande filar och radiemallar för kvalietskontroll.


Skicka din förfrågan via formuläret nedanKVALITETSKONTROLL


Samma resultat, varje gång.


För att nå de specificerade egenskaperna varje gång är standardiserade procedurer och kvalietskontroller nödvändiga och för detta erbjuder vi också mallar som kan användas för att bedöma radien och djuper på det slipade diket.